Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Aktualne

 

Szkolenie metodyczne Programu Youngster dla nauczycieli zaangażowanych w edycję 2016/17 odbyło się w formie on-line w terminach:
1 października (część pierwsza) i 8 października (część druga) 2016 roku. 
 
W ramach szkolenia nauczyciel był zobowiązany do wykonania pracy indywidualnej pomiędzy pierwszym a drugim etapem. 
 
Szkolenie obejmowało:
  • prezentację programu nauczania;
  • sposoby motywowania uczniów do pracy na zajęciach i poza nimi;
  • rozwijanie strategii samodzielnego uczenia się i przyswajania wiedzy;
  • techniki aktywizacji młodzieży w toku nauki języka obcego, także z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych;
  • inne zagadnienia związane z realizacją programu, w tym zwłaszcza wynikające ze zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb.