Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

W Rynie dyskutowano o dysproporcjach w wynikach egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego wśród uczniów wiejskich i miejskich

3 lipca br. w Rynie (woj. warmińsko-mazurskie) odbyła się debata na temat dysproporcji w wynikach egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego wśród uczniów wiejskich i miejskich. Panel dyskusyjny, współorganizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, odbył się w ramach „English Teaching Market” – 10. spotkania szkoleniowego dla nauczycieli języka angielskiego z małych miejscowości i wsi. Trwającą do 4 lipca, 3-dniową konferencję koordynuje Fundacja Rozwoju „Nida”, w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „English Teaching”.                                                          

Impulsem do debaty w Rynie były wstępne informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Kolejny raz osiągnięcia uczniów ze szkół wiejskich odbiegają od wyników ich rówieśników z miast.           

Podczas debaty wskazano na najważniejsze przyczyny dysproporcji w wynikach egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Są to m. in.:            

  • niedostatki systemowe na wsi (brak pieniędzy na edukację, problemy z dojazdem na zajęcia dodatkowe, brak odpowiedniego wsparcia samorządu lokalnego);
  • dużo większa żywotność języka angielskiego w miastach niż na wsi (dostęp do szkół językowych, języka mówionego, telewizji satelitarnej, Internetu);
  • niewielkie zaangażowanie ze strony uczniów, nauczycieli i rodziców spowodowane  brakiem perspektyw i chęci do nauki;
  • niedostosowanie treści nauczania do realiów wiejskich.

 

W panelu dyskusyjnym udział wzięli Marcin Smolik i Ludmiła Stopińska – przedstawiciele Centralnej Komisji Edukacyjnej, Krzysztof Margol – prezes Fundacji „Nida”, Renata Koźlicka-Glińska z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Piotr Szczepański z Fundacji Wspomagania Wsi, Marek Zając – członek grupy doradczej programu English Teaching, Krzysztof Lipiński z Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz nauczyciele – angliści: Magdalena Czerwińska i Kamil Puścian. Konferencję poprowadził Prezesa EFRWP – Marek Zagórski.

    

Wstępne informacje CKE na temat wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego potwierdziły nasz przypuszczenia. Uczniowie z terenów wiejskich po raz kolejny osiągnęli gorsze wyniki z języka angielskiego, niż ich rówieśnicy w miastach – mówi Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. – To moment na rzeczową refleksję oraz zadanie pytania o przyczyny takiej sytuacji i jej skutki. Celem naszej debaty było znalezienie możliwości rozwiązania problemu oraz dojście do konstruktywnych wniosków. Mamy nadzieję, że zostaną one wykorzystane – dodaje.

Debata zakończyła się konkluzjami, które mogą pomóc w działaniach na rzecz zmniejszania dysproporcji edukacyjnych między uczniami ze szkół wiejskich i miejskich. Paneliści zalecali:

  • poświęcanie większej uwagi ze strony państwa i samorządów lokalnych szkołom wiejskim (finansowanie małych projektów, wsparcie dla organizacji lokalnych i pozarządowych);
  • stworzenie powszechnego programu dodatkowych zajęć z języka angielskiego na wsi i edukacja językowa od wczesnych lat szkolnych;
  • bezpośrednie dotarcie do społeczności lokalnych w celu uświadomienia potrzeby nauki języka angielskiego;
  • korzystanie przez Ministerstwo Edukacji z doświadczeń organizacji pozarządowych od lat działających na rzecz wspierania rozwoju języka angielskiego na wsiach, przy tworzeniu nowych regulacji i rozwiązań systemowych.

09 stycznia 2018

Test Progress 1 - pierwszy test sprawdzający

Od 8 do 22 stycznia 2018 r. uczniowie Programu Youngster mogą podchodzić do pierwszego testu sprawdzającego poziom wiedzy z jęz. angielskiego.

21 grudnia 2017

Konkurs „Teenagers in Action” 2017/18

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu projektów klasowych „Teenagers in Action” dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych objętych Programem Youngster.

09 listopada 2017

Trwa rekrutacja do nowego projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej !

Zapraszamy chętne szkoły do udziału w projekcie "Ferie z ekonomią"

23 sierpnia 2017

Rozpoczynamy XI edycję Programu Youngster!

Wraz z początkiem września ruszymy z kolejną edycją Youngstera. W roku szkolnym 2017/18 w programie udział weźmie 35 gmin i szkół z całej Polski. Do XI edycji zostały zaproszone szkoły uczestniczące w projekcie w ubiegłym roku szkolnym.

14 lipca 2017

Tytuł nauczyciela „YoungMASTER”edycji 2016/17 przyznany!

Każdego roku w ramach Programu Youngster doceniamy nie tylko postępy uczniów, ale również wyróżniamy ich nauczycieli. Miło nam poinformować, że komisja konkursowa przyznała tytuł „YoungMASTER” najlepszemu nauczycielowi edycji 2016/17!