Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

W Rynie dyskutowano o dysproporcjach w wynikach egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego wśród uczniów wiejskich i miejskich

3 lipca br. w Rynie (woj. warmińsko-mazurskie) odbyła się debata na temat dysproporcji w wynikach egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego wśród uczniów wiejskich i miejskich. Panel dyskusyjny, współorganizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, odbył się w ramach „English Teaching Market” – 10. spotkania szkoleniowego dla nauczycieli języka angielskiego z małych miejscowości i wsi. Trwającą do 4 lipca, 3-dniową konferencję koordynuje Fundacja Rozwoju „Nida”, w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „English Teaching”.                                                          

Impulsem do debaty w Rynie były wstępne informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Kolejny raz osiągnięcia uczniów ze szkół wiejskich odbiegają od wyników ich rówieśników z miast.           

Podczas debaty wskazano na najważniejsze przyczyny dysproporcji w wynikach egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Są to m. in.:            

  • niedostatki systemowe na wsi (brak pieniędzy na edukację, problemy z dojazdem na zajęcia dodatkowe, brak odpowiedniego wsparcia samorządu lokalnego);
  • dużo większa żywotność języka angielskiego w miastach niż na wsi (dostęp do szkół językowych, języka mówionego, telewizji satelitarnej, Internetu);
  • niewielkie zaangażowanie ze strony uczniów, nauczycieli i rodziców spowodowane  brakiem perspektyw i chęci do nauki;
  • niedostosowanie treści nauczania do realiów wiejskich.

 

W panelu dyskusyjnym udział wzięli Marcin Smolik i Ludmiła Stopińska – przedstawiciele Centralnej Komisji Edukacyjnej, Krzysztof Margol – prezes Fundacji „Nida”, Renata Koźlicka-Glińska z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Piotr Szczepański z Fundacji Wspomagania Wsi, Marek Zając – członek grupy doradczej programu English Teaching, Krzysztof Lipiński z Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz nauczyciele – angliści: Magdalena Czerwińska i Kamil Puścian. Konferencję poprowadził Prezesa EFRWP – Marek Zagórski.

    

Wstępne informacje CKE na temat wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego potwierdziły nasz przypuszczenia. Uczniowie z terenów wiejskich po raz kolejny osiągnęli gorsze wyniki z języka angielskiego, niż ich rówieśnicy w miastach – mówi Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. – To moment na rzeczową refleksję oraz zadanie pytania o przyczyny takiej sytuacji i jej skutki. Celem naszej debaty było znalezienie możliwości rozwiązania problemu oraz dojście do konstruktywnych wniosków. Mamy nadzieję, że zostaną one wykorzystane – dodaje.

Debata zakończyła się konkluzjami, które mogą pomóc w działaniach na rzecz zmniejszania dysproporcji edukacyjnych między uczniami ze szkół wiejskich i miejskich. Paneliści zalecali:

  • poświęcanie większej uwagi ze strony państwa i samorządów lokalnych szkołom wiejskim (finansowanie małych projektów, wsparcie dla organizacji lokalnych i pozarządowych);
  • stworzenie powszechnego programu dodatkowych zajęć z języka angielskiego na wsi i edukacja językowa od wczesnych lat szkolnych;
  • bezpośrednie dotarcie do społeczności lokalnych w celu uświadomienia potrzeby nauki języka angielskiego;
  • korzystanie przez Ministerstwo Edukacji z doświadczeń organizacji pozarządowych od lat działających na rzecz wspierania rozwoju języka angielskiego na wsiach, przy tworzeniu nowych regulacji i rozwiązań systemowych.

09 listopada 2017

Trwa rekrutacja do nowego projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej !

Zapraszamy chętne szkoły do udziału w projekcie "Ferie z ekonomią"

23 sierpnia 2017

Rozpoczynamy XI edycję Programu Youngster!

Wraz z początkiem września ruszymy z kolejną edycją Youngstera. W roku szkolnym 2017/18 w programie udział weźmie 35 gmin i szkół z całej Polski. Do XI edycji zostały zaproszone szkoły uczestniczące w projekcie w ubiegłym roku szkolnym.

14 lipca 2017

Tytuł nauczyciela „YoungMASTER”edycji 2016/17 przyznany!

Każdego roku w ramach Programu Youngster doceniamy nie tylko postępy uczniów, ale również wyróżniamy ich nauczycieli. Miło nam poinformować, że komisja konkursowa przyznała tytuł „YoungMASTER” najlepszemu nauczycielowi edycji 2016/17!

16 czerwca 2017

Wyniki konkursu na najlepszego ucznia „YoungSTAR”

Z radością ogłaszamy wyniki konkursu na najlepszego ucznia „YoungSTAR” edycji 2016/17!

19 maja 2017

Zapraszamy do uczestnictwa w Leśnej Akademii Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) !

Trwa właśnie rekrutacja do tegorocznej edycji projektu! LAS to kolejny projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.