Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

VII edycja programu Youngster rozpoczęta!

W dniach 20-22 sierpnia br. nauczyciele, którzy od  września br. rozpoczną zajęcia z młodzieżą w ramach programu Youngster w roku szkolnym 2013/2014 spotkali się na corocznej konferencji metodycznej, przygotowującej do pracy z uczniami.

Spotkaniem tym Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oficjalnie zainaugurował kolejną, już VII edycję programu Youngster.  Podczas uroczystego otwarcia konferencji, we wtorkowe popołudnie przedstawiciele Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz wydawnictwa Macmillan powitali wszystkich uczestników, w tym m.in. nauczycieli, trenerów oraz zaproszonych gości, a także przypomnieli o początkach i rozwoju całego Programu Youngster.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Jacek Pyżalski, zapoznając zebranych z problemem agresji elektronicznej oraz cyberbullingu,
a także związanymi z tym postawami młodzieży. Nauczyciele zapoznali się z przyczynami, wymiarami tego zjawiska oraz z podstawowymi sposobami rozwiązywania problemów związanych z przemocą i agresją wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Natomiast we wtorek, jeszcze przed oficjalną inauguracją konferencji, nauczyciele rozpoczynający swoją przygodę z Youngsterem, poznawali szczegółowe założenia programu Youngster oraz wszelkie kwestie organizacyjne z nim związane (m.in. wykorzystanie platformy e-lerningowej, zasady zamawiania podręczników). Dodatkowo mieli okazję uczestniczyć w przeznaczonym specjalnie dla nich, wykładzie
dr hab. Jacka Pyżalskiego, pt. „Jak motywować do pracy - komunikacja niewerbalna”.

Warsztaty metodyczne programu Youngster, to nie tylko szkolenie z zakresu języka angielskiego. Dla wielu nauczycieli problemem jest efektywne dotarcie do uczniów, dlatego ważne jest wskazanie im skutecznych i często innowacyjnych metod motywowania uczniów do nauki oraz mechanizmów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami podopiecznych –– powiedział dr hab. Jacek Pyżalski.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu zostali podzieleni na dwie niezależne grupy: pedagogów rozpoczynających pracę w programie oraz uczestniczących w nim co najmniej od roku.  Nowi nauczyciele w programie zapoznawali się z podstawami Programu, w tym m.in. z:

•    sposobami motywowania do nauki
•    pracą z uczniem trudnym
•    tworzeniem atrakcyjnych i angażujących elementów zajęć
•    dostosowywaniem poziomu trudności oraz ilości materiału do możliwości i umiejętności uczniów
•    skutecznym utrwalaniem zdobytej wiedzy
•    podstawowymi błędami metodycznymi 

Dla wychowawców, którzy poznali te zasady w trakcie wcześniejszych szkoleń utworzono trzy specjalne bloki tematyczne, w ramach których mogli rozwijać swoje zainteresowania: :  

- językowo: blok A - LANGUAGE REFRESHER, prowadzony przez Robina Walkera
- psychopedagogicznie: blok B - UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE, prowadzony przez Beatę Zielińską –Rochę
- metodycznie: blok C - CULTURE, prowadzony przez Magdalenę Zawadzką i Małgorzatę Zdybiewską

Szkolenie było jednocześnie okazją do omówienia zakończonej już, VI edycji Youngstera. W środę, 21 sierpnia br., w trakcie uroczystej gali Krzysztof Lipiński z EFRWP i dr Grzegorz Śpiewak z Wydawnictwa Macmillan zapoznali gości z dotychczasowymi osiągnięciami i doświadczeniami Programu, w tym zwłaszcza wynikami ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli, a także planami jego rozwoju na najbliższe lata.  Uroczysta gala to również moment, w którym Fundusz nagradza nauczycieli, których efekty pracy miały znaczący wpływ na osiągnięcia ich uczniów.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli m.in. Pan Jerzy Deneka - Zastępca Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krzysztof Margol, Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju, Barbara Margol, Prezes Nidzickiego Funduszu Lokalnego oraz Agnieszka Mazur z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Tegoroczna, VII edycja programu Youngster jest rekordowa pod każdym względem. Weźmie w niej udział blisko 5 tys uczniów z 234 szkół, zlokalizowanych w 161 gminach, a zajęcia z uczniami będzie prowadzić 296 nauczycieli.

 

  


09 stycznia 2018

Test Progress 1 - pierwszy test sprawdzający

Od 8 do 22 stycznia 2018 r. uczniowie Programu Youngster mogą podchodzić do pierwszego testu sprawdzającego poziom wiedzy z jęz. angielskiego.

21 grudnia 2017

Konkurs „Teenagers in Action” 2017/18

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu projektów klasowych „Teenagers in Action” dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych objętych Programem Youngster.

09 listopada 2017

Trwa rekrutacja do nowego projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej !

Zapraszamy chętne szkoły do udziału w projekcie "Ferie z ekonomią"

23 sierpnia 2017

Rozpoczynamy XI edycję Programu Youngster!

Wraz z początkiem września ruszymy z kolejną edycją Youngstera. W roku szkolnym 2017/18 w programie udział weźmie 35 gmin i szkół z całej Polski. Do XI edycji zostały zaproszone szkoły uczestniczące w projekcie w ubiegłym roku szkolnym.

14 lipca 2017

Tytuł nauczyciela „YoungMASTER”edycji 2016/17 przyznany!

Każdego roku w ramach Programu Youngster doceniamy nie tylko postępy uczniów, ale również wyróżniamy ich nauczycieli. Miło nam poinformować, że komisja konkursowa przyznała tytuł „YoungMASTER” najlepszemu nauczycielowi edycji 2016/17!