Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Nabór do „Youngstera” na rok szkolny 2014/15

Ogłaszamy nabór do VIII edycji programu „Youngster”, która będzie realizowana w roku szkolnym 2014/15. Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą zgłaszać chęć udziału, wypełniając stosowną DEKLARACJĘ.

Deklarację wraz INFORMACJĄ O NAUCZYCIELU(załącznik nr 2 do Umowy), należy przesłać na adres:

 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

ul. Miedziana 3A

00-814 Warszawa

z dopiskiem: REKRUTACJA DO PROGRAMU YOUNGSTER

 

Zgłoszenia można przesyłać jedynie pocztą tradycyjną. Zgłoszenia przesłane e-mailem i faxem nie będą brane pod uwagę.

Na zgłoszenia do nowej edycji czekamy do 9 kwietnia 2014 r. Do udziału w programie będziemy mogli zaprosić maksymalnie 30 szkół, dlatego o przyjęciu do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz poprawne wypełnienie dokumentów.

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji o Programie Youngster – zasadach udziału w programie, wzór umowy regulującej współpracę Gminy z Fundacją EFRWP – można znaleźć w zakładce Rekrutacja.


09 stycznia 2018

Test Progress 1 - pierwszy test sprawdzający

Od 8 do 22 stycznia 2018 r. uczniowie Programu Youngster mogą podchodzić do pierwszego testu sprawdzającego poziom wiedzy z jęz. angielskiego.

21 grudnia 2017

Konkurs „Teenagers in Action” 2017/18

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu projektów klasowych „Teenagers in Action” dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych objętych Programem Youngster.

09 listopada 2017

Trwa rekrutacja do nowego projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej !

Zapraszamy chętne szkoły do udziału w projekcie "Ferie z ekonomią"

23 sierpnia 2017

Rozpoczynamy XI edycję Programu Youngster!

Wraz z początkiem września ruszymy z kolejną edycją Youngstera. W roku szkolnym 2017/18 w programie udział weźmie 35 gmin i szkół z całej Polski. Do XI edycji zostały zaproszone szkoły uczestniczące w projekcie w ubiegłym roku szkolnym.

14 lipca 2017

Tytuł nauczyciela „YoungMASTER”edycji 2016/17 przyznany!

Każdego roku w ramach Programu Youngster doceniamy nie tylko postępy uczniów, ale również wyróżniamy ich nauczycieli. Miło nam poinformować, że komisja konkursowa przyznała tytuł „YoungMASTER” najlepszemu nauczycielowi edycji 2016/17!