Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Podział uczniów na grupy i wybór podręczników

Przypominamy, że zbliża się termin ostatecznego podziału uczniów na grupy zgodnie z posiadanym przez nich poziomem języka angielskiego.

Po napisaniu przez uczniów testu plasującego, należy sporządzić tabelę, w której znajdą się następujące informacje:

- poziom językowy uczniów (A1, A2, B1, B2),

- grupy, do których uczniowie zostali przydzieleni (G1, G2, G3…),

- nazwa podręcznika, z którego uczniowie korzystają podczas zajęć w szkole,

- wybór podręcznika wydawnictwa Macmillan, do realizacji zajęć w ramach programu Youngster,

- dane nauczycieli prowadzących grupy.

Uzupełnioną tabelkę należy przesłać do dnia 24 września na adres elzbieta.lewandowska@macmillan.pl.

Grupy powinny składać się z maksymalnie 15 uczniów.

 

Przypominamy również, że 25 września mija termin przesyłania do Fundacji EFRWP przez Gminy załącznika nr 3 do umowy, czyli danych nt. ostatecznej liczby uczniów biorących udział w programie Youngster oraz liczby grup, na które zostali podzieleni.

Przesłane dane pozwolą określić wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielom, w tym część finansowaną przez Fundację.

Prosimy o przesłanie wypełnionego Załącznika nr 3 do umowy na adres: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa.


09 stycznia 2018

Test Progress 1 - pierwszy test sprawdzający

Od 8 do 22 stycznia 2018 r. uczniowie Programu Youngster mogą podchodzić do pierwszego testu sprawdzającego poziom wiedzy z jęz. angielskiego.

21 grudnia 2017

Konkurs „Teenagers in Action” 2017/18

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu projektów klasowych „Teenagers in Action” dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych objętych Programem Youngster.

09 listopada 2017

Trwa rekrutacja do nowego projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej !

Zapraszamy chętne szkoły do udziału w projekcie "Ferie z ekonomią"

23 sierpnia 2017

Rozpoczynamy XI edycję Programu Youngster!

Wraz z początkiem września ruszymy z kolejną edycją Youngstera. W roku szkolnym 2017/18 w programie udział weźmie 35 gmin i szkół z całej Polski. Do XI edycji zostały zaproszone szkoły uczestniczące w projekcie w ubiegłym roku szkolnym.

14 lipca 2017

Tytuł nauczyciela „YoungMASTER”edycji 2016/17 przyznany!

Każdego roku w ramach Programu Youngster doceniamy nie tylko postępy uczniów, ale również wyróżniamy ich nauczycieli. Miło nam poinformować, że komisja konkursowa przyznała tytuł „YoungMASTER” najlepszemu nauczycielowi edycji 2016/17!