Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Konkurs „Teenagers in Action” 2016/17
 
Ogłaszamy kolejną edycję konkursu projektów klasowych „Teenagers in Action” dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych objętych Programem Youngster.
 
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest:
 „Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego?!” 
 
Odpowiedź powinna przybrać formę konkretnego działania na rzecz dowolnie wybranej części społeczności lokalnej (od najmłodszych do najstarszych, wedle uznania), przy czym mile widziane będą wszelkie pomysły na wyjście z pozytywnym przesłaniem na temat wartości uczenia się języka angielskiego poza własną grupę wiekową i poza mury własnej szkoły.  
 
W ramach jednego z elementów projektu uczestnicy konkursu zobowiązani są do nawiązania kontaktu z uczniami, którzy uczestniczyli w Programie Youngster w latach ubiegłych. Nawiązanie kontaktu z absolwentami pozwoli uzyskać informacje dotyczące tego, czym się zajmują: gdzie się uczą, studiują, pracują oraz czy i jaki wpływ na to ma/miał język angielski. Zdobywając takie informacje, uczestnicy konkursu będą mieli możliwość znalezienia „namacalnych” dowodów na to, że język angielski przydaje się w życiu i że warto się go uczyć. Stopień zaangażowania w projekt absolwentów jest dowolny i zależny od kreatywności grupy projektowej.
 
Projekty konkursowe, które zostaną zgłoszone, powinny składać się z wyraźnie zaznaczonej struktury dwustopniowej:
 
I – działania:
  • Istotą projektu jest zaplanowanie i przeprowadzenie działania o charakterze jednorazowym bądź długofalowym (uwzględniając harmonogram konkursu) na rzecz dowolnie wybranej części społeczności lokalnej.
  • Celem działania jest podniesienie u odbiorców świadomości tego, jak ważna jest nauka języków obcych w ogóle, a języka angielskiego w szczególności, dla nich samych jako członków lokalnej społeczności, jako obywateli, jako konsumentów itp.
  • Sukces w tegorocznej edycji konkursu uzależniony jest od tego, czy dany projekt jest kreatywny, atrakcyjny dla lokalnych odbiorców oraz czy działania projektowe spotkały się z pozytywnymi reakcjami (Uwaga! Reakcje te należy odpowiednio udokumentować – wyjaśnienie poniżej). 
 
II – raport:
  • Obowiązkową formą pracy konkursowej jest video-raport przygotowany w języku angielskim z przeprowadzonych działań, o długości maksymalnie 5 min. Uwaga! Podsumowania muszą dokonywać wszyscy członkowie grupy projektowej – o ile to możliwe w równych proporcjach (udział nauczyciela jest możliwy, ale nieobowiązkowy).
  • Podsumowanie działań podjętych w ramach konkursu TEENAGERS IN ACTION może (ale nie musi) być uzupełnione prezentacją (np. w programie PowerPoint lub Prezi), zwłaszcza jeśli działania projektowe obejmowały stworzenie pomocniczych materiałów, których nie da się atrakcyjnie pokazać w video-raporcie. Uwaga! Materiały pomocnicze mają wyłącznie charakter poglądowy i uzupełniający w stosunku do video-raportu, nie mając wpływu na ocenę końcową.
  • Video-raport z pewnością zyska w oczach jurorów, jeśli znajdzie się na nim bezpośrednia relacja z działań projektowych (np. rodzaj reportażu na żywo z uczestnikami, mikro-wywiady – przetłumaczone na język angielski, prezentacja wytworzonych materiałów przez członków grupy projektowej itp.).
 
Projekt konkursowy musi zostać opracowany przez grupę uczniów od 3 do maksymalnie 6 osób. Projekty indywidualne i prace wykonane przez większe zespoły nie będą podlegały ocenie. Jeśli udziałem w konkursie zainteresowanych będzie wielu uczniów, muszą oni zorganizować się w odpowiedniej wielkości zespoły. 
 
Termin nadsyłania prac konkursowych to 24 marca 2017 r.
 
Uwaga! Obowiązuje data wpłynięcia pracy do wydawnictwa Macmillan Polska, nie zaś data jej nadania. Jeśli więc projekty będą przesyłane przesyłką pocztową, koniecznie trzeba zrobić to z odpowiednim, kilkudniowym wyprzedzeniem. 
 
Video-raporty (oraz ew. prezentacje Power Point lub Prezi) należy przesyłać nagrane na płycie CD/DVD.
 
Gdzie należy przesłać prace:
Macmillan Polska 
Dział Marketingu 
Al. Jerozolimskie 146A
02-305 Warszawa 
z dopiskiem „Teenagers in Action”
 
Do każdej przesłanej pracy konkursowej musi być dołączony „Formularz zgłoszeniowy”, który stanowi załącznik nr 1. do Regulaminu. Formularz należy wydrukować i dołączyć do listu.
 
Wyniki konkursu i nagrody
 
Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz  wydawnictwa Macmillan Polska wyłoni trzy najlepsze projekty konkursowe, których autorzy otrzymają nagrody. 
 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.youngster.pl do dnia 28 kwietnia 2017 r. 
 
Dla laureatów konkursu – trzech zwycięskich grup – przewidziano nagrody pieniężne o wysokości 1000 złotych brutto każda, finansowane w całości przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

09 listopada 2017

Trwa rekrutacja do nowego projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej !

Zapraszamy chętne szkoły do udziału w projekcie "Ferie z ekonomią"

23 sierpnia 2017

Rozpoczynamy XI edycję Programu Youngster!

Wraz z początkiem września ruszymy z kolejną edycją Youngstera. W roku szkolnym 2017/18 w programie udział weźmie 35 gmin i szkół z całej Polski. Do XI edycji zostały zaproszone szkoły uczestniczące w projekcie w ubiegłym roku szkolnym.

14 lipca 2017

Tytuł nauczyciela „YoungMASTER”edycji 2016/17 przyznany!

Każdego roku w ramach Programu Youngster doceniamy nie tylko postępy uczniów, ale również wyróżniamy ich nauczycieli. Miło nam poinformować, że komisja konkursowa przyznała tytuł „YoungMASTER” najlepszemu nauczycielowi edycji 2016/17!

16 czerwca 2017

Wyniki konkursu na najlepszego ucznia „YoungSTAR”

Z radością ogłaszamy wyniki konkursu na najlepszego ucznia „YoungSTAR” edycji 2016/17!

19 maja 2017

Zapraszamy do uczestnictwa w Leśnej Akademii Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) !

Trwa właśnie rekrutacja do tegorocznej edycji projektu! LAS to kolejny projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.