Program nauki języka angielskiego młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest:

 „Mój wizerunek w sieci”                              

W ramach zadania konkursowego uczniowie powinni zorganizować konkretne działania uświadamiające dla swoich rówieśników lub młodszych kolegów ze szkoły. Mile widziane będą także wszelkie pomysły na wyjście poza mury własnej szkoły (np. do rodziców).

Działania te mają promować krytyczną refleksję nad tym, co nastolatkowie publikują w różnych mediach społecznościowych (FB, Instagram, Snapchat, itp). Kto jest odbiorcą tego, co wrzucają do sieci, jak to może wpływać na ich wizerunek wśród rówieśników i dorosłych (np. nauczycieli czy rodziców). Co w szczególności powinno lub nie powinno być udostępniane ? Czy to, co nastolatkowie publikują może kogoś zranić lub obrazić. Czy nadmierne ujawnianie swoich prywatnych danych w sieci może być niebezpieczne? Czy warto chronić swoje dane osobowe w Internecie? A z drugiej strony czy treści, które nastolatkowie publikują, mogą pokazywać coś pozytywnego o ich lokalnej społeczności? Jak można mądrze korzystać z Internetu i serwisów społecznościowych, aby pochwalić się fajnymi, wartościowymi rzeczami, które robi się dla innych?

 

Projekty konkursowe, które zostaną zgłoszone, powinny składać się z wyraźnie zaznaczonej struktury dwustopniowej:

I – działania:

  1. Istotą projektu jest zaplanowanie i przeprowadzenie działania o charakterze jednorazowym bądź długofalowym (uwzględniając harmonogram konkursu) na rzecz wybranej części społeczności lokalnej.
  2. Celem działania jest podniesienie u odbiorców świadomości tego, jak budują swój wizerunek w sieci i jakie mogą być tego konsekwencje.
  3. Sukces w tegorocznej edycji konkursu uzależniony jest od tego, czy dany projekt jest kreatywny, atrakcyjny dla lokalnych odbiorców oraz czy działania projektowe spotkały się z pozytywnymi reakcjami (Uwaga! Reakcje te należy odpowiednio udokumentować – wyjaśnienie poniżej).

II – raport:         

  1. Obowiązkową formą pracy konkursowej jest video-raport przygotowany w języku angielskim
    z przeprowadzonych działań, o długości maksymalnie 5 min. Uwaga! Podsumowania muszą dokonywać wszyscy członkowie grupy projektowej – o ile to możliwe w równych proporcjach (udział nauczyciela jest możliwy, ale nieobowiązkowy).
  2. Podsumowanie działań podjętych w ramach konkursu TEENAGERS IN ACTIONmoże (ale nie musi) być uzupełnione prezentacją (np. w programie PowerPoint lub Prezi), zwłaszcza jeśli działania projektowe obejmowały stworzenie pomocniczych materiałów, których nie da się atrakcyjnie pokazać w video-raporcie. Uwaga! Materiały pomocnicze mają wyłącznie charakter poglądowy i uzupełniający w stosunku do video-raportu, nie mając wpływu na ocenę końcową.
  3. Video-raport z pewnością zyska w oczach jurorów, jeśli znajdzie się na nim bezpośrednia relacja z działań projektowych (np. rodzaj reportażu na żywo z uczestnikami, mikro-wywiady – przetłumaczone na język angielski, prezentacja wytworzonych materiałów przez członków grupy projektowej itp.).

 

Termin nadsyłania prac konkursowych to 23 marca 2018 r.

Uwaga!Obowiązuje data wpływu pracy do wydawnictwa Macmillan Polska, nie zaś data jej nadania. Jeśli więc projekty będą przesyłane przesyłką pocztową, koniecznie trzeba zrobić to z odpowiednim, kilkudniowym wyprzedzeniem.

Video-raporty (oraz ew. prezentacje Power Point lub Prezi) należy przesyłać nagrane na płycie CD/DVD.

 

Gdzie należy przesłać prace:

Macmillan Polska

Dział Marketingu
Al. Jerozolimskie 146A

02-305 Warszawa

z dopiskiem „Teenagers in Action

 

Do każdej przesłanej pracy konkursowej musi być dołączony „Formularz zgłoszeniowy”, który stanowi załącznik nr 1. do Regulaminu. Formularz należy wydrukować i dołączyć do listu.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.youngster.pldo dnia 27 kwietnia 2018 r.

 

Dla laureatów konkursu – trzech zwycięskich grup – przewidziano nagrodę w wysokości 2000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki edukacyjnej do wybranego miasta w Polsce. W programie wycieczki powinny znaleźć się elementy i/lub atrakcje związane z jęz. angielskim np. spektakl, wystawa, spotkanie z native – speaker’em, itp. Szczegóły wycieczki muszą być skonsultowane wcześniej z koordynatorem Programu Youngster z Fundacji EFRWP i wymagają jego akceptacji. Nauczyciel – opiekun grupy, będzie zobowiązany do sprawozdawczości związanej z wydatkowaniem nagrody (przedstawienie Fundacji EFRWP faktur za bilety, bilety wstępu itd. ).


09 stycznia 2018

Test Progress 1 - pierwszy test sprawdzający

Od 8 do 22 stycznia 2018 r. uczniowie Programu Youngster mogą podchodzić do pierwszego testu sprawdzającego poziom wiedzy z jęz. angielskiego.

21 grudnia 2017

Konkurs „Teenagers in Action” 2017/18

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu projektów klasowych „Teenagers in Action” dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych objętych Programem Youngster.

09 listopada 2017

Trwa rekrutacja do nowego projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej !

Zapraszamy chętne szkoły do udziału w projekcie "Ferie z ekonomią"

23 sierpnia 2017

Rozpoczynamy XI edycję Programu Youngster!

Wraz z początkiem września ruszymy z kolejną edycją Youngstera. W roku szkolnym 2017/18 w programie udział weźmie 35 gmin i szkół z całej Polski. Do XI edycji zostały zaproszone szkoły uczestniczące w projekcie w ubiegłym roku szkolnym.

14 lipca 2017

Tytuł nauczyciela „YoungMASTER”edycji 2016/17 przyznany!

Każdego roku w ramach Programu Youngster doceniamy nie tylko postępy uczniów, ale również wyróżniamy ich nauczycieli. Miło nam poinformować, że komisja konkursowa przyznała tytuł „YoungMASTER” najlepszemu nauczycielowi edycji 2016/17!