Rekrutacja do edycji 2018/19

Rekrutacja do Programu Youngster realizowanego w roku szkolnym 2018/19 zakończyła się 7 maja 2018 roku. Do udziału w Programie zostało zakwalifikowanych 29 szkół.

 

Mapa szkół jest dostępna tutaj: ROK SZKOLNY 2018/19

 


Ogólne zasady rekrutacji do Programu Youngster

 

Do udziału w Programie szkoła jest zgłaszana przez gminę, wypełniając stosowną DEKLARACJĘ, przy spełnieniu następujących wymogów:

 

 

Szczegółowe zobowiązania gminy oraz regulacje dotyczące zasad współpracy zawiera WZÓR UMOWY o współpracy z gminą. W przypadku znacznej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności są kwalifikowane szkoły z terenów defaworyzowanych, przy zastosowaniu następujących kryteriów: