16.01.2019

Teenagers in Action

Coroczny Konkurs Projektów Klasowych „Teenagers in action”, organizowany wspólnie z Wydawnictwem Macmillan, ma na celu – poprzez zaangażowanie uczniów w ciekawą formę aktywności – wszechstronne wykorzystanie ich umiejętności, zarówno językowych, jak i intelektualnych, rozwijanie zdolności analizy informacji oraz pracy w zespole. Udział w konkursie przyczynia się do zwiększenia motywacji uczniów do dalszej nauki i przygotowuje ich do bardziej świadomego korzystania z nowych mediów.

 

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest: „Duzi dla Małych” 

 

W ramach zadania konkursowego uczniowie powinni zorganizować akcję edukacyjną (konkretne działania uświadamiające) dla swoich młodszych kolegów ze szkoły lub lokalnego przedszkola.

 

Akcja może dotyczyć takich dziedzin jak:

 

  • Bezpieczeństwo
  • Pomoc w nauce - techniki efektywnego uczenia się
  • Ochrona środowiska
  • Funkcjonowanie w sieci
  • Inna, zupełnie inna dziedzina wymyślona przez uczniów 

 

Termin nadsyłania prac konkursowych to 25 marca 2019 r.

 

Zasady konkursu oraz szczegóły dotyczące zasad i zadania konkursowego, opisane są w REGULAMINIE

 

Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz  wydawnictwa Macmillan Polska wyłoni trzy najlepsze projekty konkursowe, których autorzy otrzymają nagrody. Dużym atutem będzie oryginalność wybranego tematu.

 

DOKUMENTY