HARMONOGRAM PROGRAMU YUNGSTER

Ramowy harmonogram Programu YOUNGSTER w roku szkolnym 2018/19

maj-czerwiec 2018

Rektrutacja do Programu

24-27 czerwca 2018

Szkolenie metodyczne w Starych Jabłonkach

czerwiec 2018

Przygotowanie i podpisanie z gminami umów o współpracy na rok szkolny 2018/19

wrzesień – październik 2018

Przekazywanie gminom dotacji na wynagrodzenie dla nauczycieli

wrzesień 2018

Rozpoczęcie zajęć (metodą bezpodręcznikową)

12 września 2018

Przekazanie informacji o liczbie uczniów, którzy przystąpią do testu plasującego oraz wstępny wybór podręczników

14- 28 września 2018

Test plasujący dla uczniów deklarujących chęć udziału w Programie

5 października 2018

Termin złożenia zamówienia na podręczniki do Wydawnictwa oraz podziału uczniów na grupy w oparciu o wynik testu

wrzesień 2018 - czerwiec 2019

Realizacja i monitoring Programu, pomoc metodyczna, konkursy międzyszkolne

październik - listopad 2018

Ogłoszenie Regulaminu konkursu na najlepszego ucznia i tytuł wiodącego nauczyciela w roku szkolnym 2018/19 oraz konkursu projektów klasowych

7 - 21 stycznia 2019

Pierwszy test sprawdzający poziom wiedzy uczniów (Progress I)

maj 2019

Ogłoszenie wyników konkursu projektów klasowych

6 – 20 maja 2019

Drugi test sprawdzający postępy uczniów w nauce (Progress II)

czerwiec 2019

Zakończenie Programu, podsumowanie wyników, wysyłanie certyfikatów dla uczniów, ustalenia dot. nagród dla uczniów i nauczycieli